Maan Bhi Ja Sawre

Maan Bhi Ja Sawre out now .

Bhajan : Maan Bhi Ja

Singer : Mona Mehta Madan

Lyrics : Bhim Sain Bhiwani

Music : Sonu Dugesar Sirsa

Artist : Deepak Parjapati, Manjeet Singh, Ishwar & Jatin Saini

Cemara : Rajan Bali

Editor : Ashok Masti

Spl Thnx : Khatu Shyam Mandir (Rishi Nagar) Hisar

Catgory : Khatu Shyam Bhajan Video 2018

Label & Copyrights :- JUGNI SERIES

Leave A Comment